Organisatie

Algemeen bestuur

 

De heer H.J.H. Soen
De heer drs. W. Giezeman
Mevrouw H.C.M. Weerman
De heer W. M. van der Mast
Mevrouw. D. Kleinjans

(voorzitter AB en DB)
(secretaris AB en DB)
(penningmeester AB en DB)
(AB)
(AB)

   

Medewerkers

 

de heer R. Kuper
De heer A.D. Kwakernaak
Mw. drs.  A.E. Kloosterboer
Mw. H.M. Maat-de Rooij
Mw. B. Perreijn
De heer J. Hokke
Mw. L. Boshoven

(waarnemend directeur)
conservator)
(conservator)
(administratief medewerkster)
(coördinator museumwinkel)
(huismeester)
(RHI, coördinator)

   

Baliemedewerkers op vrijwillige basis

Mw. M. Grootveld
Mw. R. van der Does
Mw. J. Nieuwenhuis
mevrouw T.S. Ramkhelanwan
Mw. J.C.G. Dijkhuizen-van der Loos
Mw. F.W. Plug-Brinkman
Mw. M.J.C. Horrevorts
Mw. T. Melessen
De heer A. Mulder


   

Vrijwilligers:

 

De heer A.G.A.M. van Osch
De heer B. Rutges.
De heer E.H. Rollema 
De heer J. de Beer

(depotbeheer)
(collectiebeschrijving)
(RHI)
(financiële administratie)

   

 
 
 

Museum Rijswijk - Herenstraat 67 - 2282 BR Rijswijk - 070-3903617 - info@museumrijswijk.nl