1% club


Een zeer aansprekend onderdeel van de fondsenwerving is de zogenaamde 1% Club. Bedrijven en particulieren kunnen ‘lid’ worden voor € 7.500 (1% van het resterende ‘gat’ in de bouwbegroting) en kunnen hun bijdrage in drie jaarlijkse termijnen betalen. Inmiddels zijn er al twintig leden, een exclusieve club die buitengewoon bij de ontwikkelingen van het museum betrokken is!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Arjan Kwakernaak (conservator)
a.kwakernaak@museumrijswijk.nl

 

 

 
 
 

Museum Rijswijk - Herenstraat 67 - 2282 BR Rijswijk - 070-3903617 - info@museumrijswijk.nl