Stichting Vrienden
van
het Museum Rijswijk

De Stichting Vrienden van het Museum Rijswijk heeft de ANBI status. Dat houdt in dat bedrijven die een gift, donatie of sponsoring aan de stichting verstrekken dit van de belasting kunnen aftrekken.

Klik hier voor de gegevens, doelstelling, beleidsplan en activiteiten van de stichting 2012(wordbestand)

Klik hier voor de gegevens, doelstelling, beleidsplan en activiteiten van de stichting 2013(wordbestand)

Dankzij de jaarlijkse donaties van de vrienden is de Stichting Vrienden van het Museum Rijswijk in staat het Museum Rijswijk financieel te hulp te komen bij het verwerven van kunstvoorwerpen die belangrijk zijn voor de collectie van het museum.

De vrienden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van het museum; zij krijgen alle uitnodigingen voor openingen van tentoonstellingen thuisgestuurd. De vrienden ontvangen driemaal per jaar de Nieuwsbrief van het Museum Rijswijk, waarin uitgebreide informatie staat over de activiteiten van het museum. Uiteraard hebben de vrienden gratis toegang tot het Museum Rijswijk.

U kunt zich als vriend aanmelden bij de stichting Vrienden van het Museum Rijswijk.
De minimum donatie is € 20,- per jaar.

Stichting Vrienden van het Museum Rijswijk
bankrekeningnummer; NL80 INGB 0007 6251 08

 

 

 
 
 

Museum Rijswijk - Herenstraat 67 - 2282 BR Rijswijk - 070-3903617 - info@museumrijswijk.nl