Visie

Op 16 december 2008 besloot de Raad van de Gemeente Rijswijk dat men 1.35 mln. ter beschikking zou stellen voor nieuwbouw bij Museum Rijswijk op voorwaarde dat het bestuur van het museum eenzelfde bedrag bij particulieren (o.m. sponsors en fondsen) zou weten te vinden. Het bedrag dat op tafel moest komen was bestemd voor een uitbreiding van het museum dat daardoor het Rijswijks Cultuurhistorisch Centrum en het Rijswijks Informatie Centrum zou opnemen. Men was van mening dat de bundeling van deze instituten en krachtig centrum over de geschiedenis ten gevolge zou hebben, laagdrempelig voor inwoners, zodat eenieder toegang kon krijgen tot zijn eigen geschiedenis.
Impliciet werd aan het museum een opdracht meegegeven:
Een van de raadsleden zei: “In een samenleving waar verandering een constante is, traditionele verbanden onder druk staan en nieuwe culturen zich steeds manifesteren wordt de behoefte groter om een ontmoetingsplek te realiseren waar men daadwerkelijk bij elkaar kan en wil zijn. Het RCC gaat deze uitdaging aan. Het RCC moet een expertisecentrum voor informatie, verdieping, educatie, sociale ontmoeting, ontspanning, debat en reflectie over cultuur, geschiedenis en actualiteit zijn.”

Het is het bestuur van het museum gelukt om de ontbrekende 0,8 mln. te vinden en in september 2011 ging de nieuwbouw van start. Op 2 september 2012 is met grote trots de nieuwbouw geopend


 

Beleidsplan

 

Teneinde inzicht te geven hoe het bestuur en medewerkers zich voorstellen om de komende vijf jaar aan de verwachtingen van zowel het museum als de samenleving te voldoen, is het beleidsplan 2013-2018 geformuleerd.

klik hier om het beleidsplan te downloaden

 
   
 
 
 

Museum Rijswijk - Herenstraat 67 - 2282 BR Rijswijk - 070-3903617 - info@museumrijswijk.nl